Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksien suorittaminen on hyvin laaja-alaista työtä. Mittausmenetelmät vaihteleva joutuen kohteen materiaaleista, pinta-alasta, rakennustavasta, sijainnista, yms. seikoista, ja sitä kuinka kattavaa kosteuskartoitusta ollaan suorittamassa.

Kosteusvaurio ja vesivahinkotapauksien mittauksissa on myös otettava huomioon lämpötilaerot, vahingon oletettu laajuus, sekä kosteudelle altistumiseen kulunut aika.

Kosteusmittauksissa käytämme kotimaisia Vaisala Oy:n valmistamia mittauslaitteita. Saksalaiset Cann ja Trotec mittarit kuluvat myös kalustoomme.