Sisäilmatutkimukset

Sisäilmamittauksilla voidaan selvittää ilman bakteerien, ja mikrobien (esim. homeiden) tai haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia. Tutkimustuloksista saadaan selville mahdolliset home-, sieni-, bakteeri-, ym. ongelmat. Sisäilmatutkimuksia tehdään ensisijaisesti ihmisten terveyden turvaamiseksi ja viimeistään silloin jos rakennusten käyttäjien oireet viittaavat sisäilmaongelmiin.

Ottamalla yhteyttä sisäilma-asiantuntijaamme, voimme tehdä suunnitelman näytteiden ottamisesta. Sovittuamme sisäilmatutkimuksen ajankohdasta, lähetämme vielä postitse ohjeet valmistautumisesta viljelynäytteiden ottoon.

Toimitamme otetut näytteet saman päivän aikana tutkimuslaboratorioon ja tulokset valmistuvat viimeistään kuukauden kuluttua näytteiden otosta.