Rakenteiden kuivaus

Vesivahingosta tai rakenteiden huonosta kunnosta johtuvat  kastumiset ovat yleisiä ongelmia rakennuksissa. Liiallinen kosteus rakenteissa aiheuttaa korroosiota metalliosissa, se edistää liimojen kemiallista hajoamista, ja luo otolliset olosuhteet home- ja sienikasvustolle. 

Tampereen Rakennuskuivaus on erikoistunut rakenteiden kuivauksiin ja kosteuden hallintaan sisäilmassa. Moinpuolisella kuivauskalustolla saavutetaan optimaalinen ja kustannustehokas lopputulos.

Kuivaustyöt voidaan aloittaa nopeasti, heti kosteusmittauksien ja   kuivatussuunnitelman jälkeen. On tärkeä huomioida eri tekijät jotka liittyvät kosteusongelmiin, esimerkiksi tarvitaanko kuivauksen jälkeen rakenteiden desinfiointia.