Sisäilma- ja homeongelmat

Sisäilmakorjausten työtekniikat perustuvat alan viimeisimpään tutkimukseen ja käytännön kokemukseen korjauskohteissa. Sisäilmakorjauksilla voidaan hallita alustan kosteuden vaikutusta pintamateriaaleihin ja rakenteista vapautuvien haitta-aineiden vaikutusta sisäilmaan.

Toimiva ilmanvaihto on myös raikkaan sisäilman edellytys. Ilmanvaihto järjestelmän toimivuuden tarkastus, kanavien puhdistus ja suodattimien vaihto ovat ensimmäinen osa laitteiston huoltoa. Ilmamääräviratuksien mittaukset, venttiilien ja ilmanpaine erojen säädöt ovat toinen osa kokonaisuutta.